W roku szkolnym 2018/19 kontynuujemy zajęcia projektowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Dotychczas były one adresowane do uczniów drugich klas gimnazjów.

W związku z reformą systemu oświaty, zajęcia te będą się odbywały:
– w pierwszym półroczu – w klasach VIII SP
– w drugim półroczu – w klasach VII SP

Są one – tak jak dotąd – prowadzone przez doświadczonych, szkolnych doradców zawodowych – ze Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

Podobnie jak w roku ubiegłym – są to zajęcia grupowe, realizowane w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym, dla każdej klasy – ukierunkowane na:
– planowanie ścieżki edukacyjno–zawodowej,
– analizę rynku pracy oraz korzyści wynikających z wyboru określonej ścieżki edukacyjnej,
– prezentację ścieżek kariery w różnych zawodach z określeniem wymagań, możliwości kształcenia i procedur certyfikacyjnych.