Harmonogram zajęć rozwijających
II półrocze 2018/19

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 17
Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoła Podstawowa nr 21
Szkoła Podstawowa nr 22 Ekologiczna
Szkoła Podstawowa nr 24
Szkoła Podstawowa nr 25
Szkoła Podstawowa nr 26
Szkoła Podstawowa nr 27
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Podstawowa Chrześcijańska Salomon
Szkoła Podstawowa Europejska dr Rahn
Szkoła Podstawowa Katolicka
Szkoła Podstawowa Społeczna Nr 1 SKT Nr 156 STO
Szkoła Podstawowa ZDZ