• Broszura projektowa –> Link
  • Plakat informacyjny A3 – dla organu prowadzącego –>
  • Plakat informacyjny A3 – dla szkoły –>
  • Plakat projektu –> Link