Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów prowadzone są w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Wymiar zajęć dla każdego ucznia, to 4 godziny w semestrze – z czego 2 godziny w Planetarium Wenus i 2 godziny w Centrum Przyrodniczym.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA II PÓŁROCZE