Biuro projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3

Telefon / fax: (+48) 68-3202589, 68-3270419

www.projektsn, biuro@projektsn.pl

www.ptezg.pl, biuro@ptezg.pl

REGON 970518585 - NIP 9290118015 - KRS 0000122355