• Świat Nauki

  nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF

 • Świat Nauki

  zajęcia w Centrum Przyrodniczym

 • Świat Nauki

  zajęcia w Planetarium Wenus

ŚWIAT NAUKI
nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF
Poddziałanie 8.2.3 - ZIT Zielona Góra

Czas trwania projektu:

 • * początek: 2017 r.    
 • * zakończenie: 2023 r.

Beneficjenci:

 • * 100 szkół
 • * 200 nauczycieli
 • * 25 000 uczniów

Podstawowe zadania:

 • * zajęcia rozwijające - w Centrum Nauki Keplera,
 • * zajęcia wyrównawcze - w szkołach,
 • * doradztwo zawodowe,
 • * doskonalenie kompetencji nauczycieli.

Zajęcia projektowe obejmują uczniów:

 • * od IV klasy szkoły podstawowej
 • * do końca szkoły zawodowej/liceum/technikum

Uczestnictwo:

 • * udział w projekcie bierze corocznie 17 000 uczniów
 • * 1 500 z najstarszych klas - odchodzi w czerwcu
 • * 1 500 z nowych IV klas - dołącza we wrześniu.

Partnerzy w projekcie:

 • * jednostki samorządu terytorialnego
 • * stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jako organy prowadzące szkoły niepubliczne
 • * funkcję lidera projektu pełni Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze