• Czas trwania projektu:  od 2017 r. do 2023 r.
  • Uczestnicy:  100 szkół, 200 nauczycieli, 25 000 uczniów
  • Podstawowe zadania: zajęcia rozwijające (w Centrum Nauki Keplera), zajęcia wyrównawcze (w szkołach), doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli
  • Funkcję lidera projektu pełni Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Partnerami w projekcie są jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i przedsiębiorstwa – jako organy prowadzące szkoły niepubliczne
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.