W roku szkolnym 2023/24 zajęcia projektowe z zakresu doradztwa zawodowego będą odbywały się we wrześniu i październiku – w klasach VIII SP

Będą one – tak jak dotąd – prowadzone przez doświadczonych, szkolnych doradców zawodowych – ze Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze.

Są to zajęcia grupowe, realizowane w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym, dla każdej klasy – ukierunkowane na:
– planowanie ścieżki edukacyjno–zawodowej,
– analizę rynku pracy oraz korzyści wynikających z wyboru określonej ścieżki edukacyjnej,
– prezentację ścieżek kariery w różnych zawodach z określeniem wymagań, możliwości kształcenia i procedur certyfikacyjnych.