HARMONOGRAM ZAJĘĆ W STYCZNIU 2023 R.

W roku szkolnym 2022/23 zajęcia projektowe z zakresu doradztwa zawodowego będą odbywały się:

– w pierwszym półroczu – w klasach VIII SP
– w drugim półroczu – w klasach VII SP

Będą one – tak jak dotąd – prowadzone przez doświadczonych, szkolnych doradców zawodowych – ze Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze.

Są to zajęcia grupowe, realizowane w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym, dla każdej klasy – ukierunkowane na:
– planowanie ścieżki edukacyjno–zawodowej,
– analizę rynku pracy oraz korzyści wynikających z wyboru określonej ścieżki edukacyjnej,
– prezentację ścieżek kariery w różnych zawodach z określeniem wymagań, możliwości kształcenia i procedur certyfikacyjnych.