Uczniowie wypełniają deklaracje uczestnictwa i przekazują je wychowawcom klas (każdy uczeń robi to jeden raz – na cały czas trwania projektu).
Zakres danych osobowych (w deklaracji) został określony w Ministerstwie ds. Rozwoju.
Więcej na ten temat – w Informacji o rekrutacji (poniżej).
Deklaracja uczestnictwa jest dwustronna i ma format A5
(na kartce A4 znajdują się dwie deklaracje, które po wydrukowaniu należy rozciąć).
DO POBRANIA: