Zajęcia wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone są w szkołach. Wymiar zajęć dla każdej grupy, to 20 godz./rok szkolny.
DO POBRANIA: