• Broszura projektowa –> Link
  • Plakat informacyjny A3 – dla organu prowadzącego –> Link
  • Plakat informacyjny A3 – dla szkoły –> Link
  • Plakat projektu –> Link