Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów prowadzone są w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Wymiar zajęć dla każdego ucznia, to 4 godziny w semestrze – z czego 2 godziny w Planetarium Wenus i 2 godziny w Centrum Przyrodniczym.

Film przedstawiający działalność i atrakcje Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie projektowych zajęć rozwijających, realizowanych w Centrum Nauki Keplera, w czasie epidemii SARS COVID-19.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – rok szkolny 2021/22:

Poniżej znajdziecie Państwo harmonogram zajęć dla szkół – na okres wrzesień-grudzień 2021 r. Uwzględnia on aktualne, epidemiczne ograniczenia liczby uczestników zajęć – do 50% miejsc w Planetarium Wenus i Centrum Przyrodniczym. Jeśli ograniczenia te ulegną zmianie, wówczas harmonogram zostanie do nich dopasowany.

Aby zapoznać się z harmonogramem, prosimy kliknąć (poniżej) typ szkoły, a następnie wybrać swoją szkołę.