Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów prowadzone są w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Wymiar zajęć dla każdego ucznia, to 4 godziny w semestrze – z czego 2 godziny w Planetarium Wenus i 2 godziny w Centrum Przyrodniczym.

Film przedstawiający działalność i atrakcje Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie projektowych zajęć rozwijających, realizowanych w Centrum Nauki Keplera, w czasie epidemii SARS COVID-19.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – rok szkolny 2020/21: