Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów prowadzone są w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Czas trwania zajęć, to 4 godziny – z czego 2 godziny w Planetarium Wenus i 2 godziny w Centrum Przyrodniczym.

W zajęciach we wrześniu i październiku 2023 będą uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych

Harmonogram dla poszczególnych szkół dostępny jest poniżej (po kliknięciu linku „Szkoły podstawowe”).